INFORMACJA

Przepisywanie numerów startowych na inne osoby.

Uprzejmie informujemy, że zamiany numerów w tym przepisanie na inną osobę, będzie można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2017 r.

W przypadku chęci skorzystania z takiej opcji prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@asir.pl ze szczegółami dot. ewentualnych zmian.