30. Bieg Fiata

Komunikat organizacyjny biegu głównego

 

  1. Organizator: Miasto Bielsko – Biała i Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
  2. Termin: 19.05.2024r. godzina 10:00
  3. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, atest PZLA)
  4. Start: brama główna FCA Poland ulicami: Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska, Sempołowskiej,PCK,Broniewskiego,Kierowa,Dmowskiego.
  5. Meta: Plac Ratuszowy
  6. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana zgoda rodzica,lub opiekuna prawnego z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w biegu/. Ustalony został limit 1200 uczestników.
  7. Zgłoszenia: www.datasport.pl lub www.biegfiata.pl w terminie do 12 maja 2024r. lub do wyczerpania limitu 1200 nadanych numerów startowych /zgłoszonych i opłaconych/. Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli sponsorów. Zamiana nadanych numerów startowych między uczestnikami jest możliwa po zgłoszeniu do Datasport tylko do 12.05.2024r. Uczestnik ma możliwość ubezpieczenia NNW przy dokonywaniu zgłoszenia i opłaty.
  8. Opłata startowa w kwocie 80 zł /brutto/ wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.
   Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów.
   We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem platnosci@datasport.pl. Opłata startowa wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych.
   Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.
   Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
   Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
  9. Klasyfikacja i nagrody:Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 3
   mężczyźni: kobiety:
   16-19 lat 16-19 lat
   20-29 lat 20-29 lat
   30-39 lat 30-39 lat
   40-49 lat 40-49 lat
   50-59 lat pow. 50 lat
   pow. 60 lat

   Klasyfikacja na wózkach K i M za miejsca 1 – 3

   Klasyfikacja pracowników Spółki FCA Poland za miejsca 1-3

   Klasyfikacja Mistrzostw Polski Lekarzy K i M

   Nagrody lotnej premii /3 km/ K i M za miejsca 1 – 3
   Odbiór nagród wyłącznie osobisty.

   Każdy uczestnik otrzyma “techniczną” koszulkę okolicznościową, nr startowy z agrafkami, plecak, worek na odzież w depozycie, wodę mineralną na trasie i mecie, medal pamiątkowy oraz imienny dyplom-certyfikat do pobrania na stronie z wynikami www.datasport.pl

   Biuro zawodów:
   III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20.
   Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
   18.05.2024r. od godz. 14.00 – 20.00
   19.05.2024r. od godz. 7.00 – 9.00
   Po godzinie 9.00 numery startowe nie będą wydawane.

  10. Warunki pozytywnej weryfikacji przy odbiorze numeru startowego:
   a. Przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci biletu z kodem QR (wydrukowanego lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport, wiadomości e-mail otrzymanej od Datasport lub wiadomości SMS otrzymanej od Datasport przed biegiem,
   b. W przypadku braku biletu z kodem QR posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji tożsamości, daty urodzenia i obywatelstwa.
   c. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru pakietu startowego zapewnienie stawiennictwa upoważnionej przez zawodnika osoby do odbioru pakietu startowego wraz biletem z kodem QR od osoby upoważniającej.
  11. Postanowienia końcowe:
   Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu,na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
   Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
   Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach startowych /45 min., 50 min., 60 min./. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
  12. Uwagi:
   Ze względu na trasę biegu prowadzącą przez centrum miasta Bielska- Białej, drogą międzynarodową, możliwości zamknięcia trasy są czasowo ograniczone, ustala się limit czasu na 5 km (półmetek biegu) – 35 min, limit czasu na ukończenie biegu głównego wynosi 75 min. Czasy pośrednie 6km – 43 min., 7km – 51 min., 8km – 59min., 9km – 67min.
   Biegacze, którzy przekroczą limit czasu w/w miejscu zostaną wycofani przez sędziego z trasy biegu do samochodu z napisem “koniec biegu”.
   Pozostałe informacje /w tym polityka prywatności / dostępne są na: www.biegfiata.pl