REGULAMIN

W Ó Z K I

 1. Organizator: Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
 2. Termin: 19.05.2024r. godz. 10.00
 3. Trasa: 10 km ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa (atest PZLA)
 4. Start: brama główna FCA Poland ul. Warszawska, ulicami: Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska, Sempołowskiej, PCK,Broniewskiego,Kierowa, Dmowskiego, Plac Ratuszowy
 5. Uczestnictwo: do startu dopuszczone zostaną osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku z napędem pośrednim /hand bike/ i bezpośrednim /wózek sportowy/.
 6. Zgłoszenia: www.datasport.pl www.biegfiata.pl w terminie do 12 maja 2024r.
  Zawodniczki i zawodnicy na wózkach zwolnieni są z opłaty startowej.
 7. Klasyfikacje:
  wózek sportowy mężczyzn
  wózek hand bike kobiet i mężczyzn
 8. Nagrody:
  za miejsce 1 – puchar
  za miejsca 1-3 nagrody pieniężne
 9. Biuro zawodów:
  w III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20
 10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
  18.05.2024r. od godz. 14.00 – 20.00
  19.05.2024r. od godz. 7.00 – 9.00
  Po godzinie 9.00 numery startowe nie będą wydawane
 11. Finansowanie:
  koszty udziału ponosi uczestnik, lub instytucja delegująca
  koszty organizacyjne ponosi organizator.