28. Bieg Fiata

Komunikat organizacyjny biegu głównego

 1. Organizator: Miasto Bielsko – Biała i Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
 2. Termin: 22.05.2022r. godzina 10:00
 3. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, atest PZLA)
 4. Start: brama główna FCA Poland ulicami: Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńska, Sempołowskiej,PCK,Broniewskiego,Kierowa,Dmowskiego.
 5. Meta: Plac Ratuszowy
 6. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana zgoda rodzica,lub opiekuna prawnego z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w biegu/. Ustalony został limit 1800 uczestników.
 7. Zgłoszenia: www.datasport.pl lub www.biegfiata.pl w terminie do 15 maja 2022r. lub do wyczerpania limitu 1800 nadanych numerów startowych /zgłoszony i opłacony/. Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli sponsorów. Zamiana nadanych numerów startowych między uczestnikami jest możliwa po zgłoszeniu do Datasport tylko do 15.05.2022r.
 8. Opłata startowa w kwocie 50 zł /brutto/ dla zgłoszonych w 2020 roku
  Od 01.04 do 15.05.2022r. 65zł /brutto/ wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.
  Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów.
  We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem platnosci@datasport.pl. Opłata startowa wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych.
  Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.
  Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
  Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 9. Klasyfikacja i nagrody:
   • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 6
   • Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 3
  mężczyźni: kobiety:
  16-19 lat 16-19 lat
  20-29 lat 20-29 lat
  30-39 lat 30-39 lat
  40-49 lat 40-49 lat
  50-59 lat pow. 50 lat
  pow. 60 lat
  • Klasyfikacja na wózkach K i M za miejsca 1 – 6
  • Klasyfikacja pracowników Spółek Grupy Stellantis, Spółki FCA Poland za miejsca 1-3
  • Klasyfikacja Mistrzostw Polski Lekarzy K i M

  Nagrody lotnej premii /3 km/ K i M za miejsca 1 – 3
  Nagrody “Pucharu Euroregionu Beskidy w Biegach Ulicznych” K i M za miejsca 1 – 5
  Odbiór nagród wyłącznie osobisty.

  Każdy uczestnik otrzyma “techniczną” koszulkę okolicznościową, nr startowy z agrafkami, plecak, worek na odzież w depozycie, wodę mineralną na trasie i mecie, posiłek na mecie, upominki i materiały informacyjno – reklamowe od sponsorów, ubezpieczenie NNW na czas biegu, medal pamiątkowy oraz imienny dyplom-certyfikat do pobrania na www.datasport.pl

 10. Biuro zawodów:
  III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20.
  Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych:
  21.05.2022r. od godz. 14.00 – 20.00
  22.05.2022r. od godz. 7.00 – 9.00
  Po godzinie 9.00 numery startowe nie będą wydawane.
 11. Warunki pozytywnej weryfikacji przy odbiorze numeru startowego:
  a. Przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci biletu z kodem QR (wydrukowanego lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport, wiadomości e-mail otrzymanej od Datasport lub wiadomości SMS otrzymanej od Datasport przed biegiem,
  b. W przypadku braku biletu z kodem QR posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji tożsamości, daty urodzenia i obywatelstwa.
  c. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru pakietu startowego zapewnienie stawiennictwa upoważnionej przez zawodnika osoby do odbioru pakietu startowego wraz biletem z kodem QR od osoby upoważniającej.
 12. Postanowienia końcowe:
  Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu,na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
  Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
  Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach startowych /40 min., 50 min., 60 min., 70 min./. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
 13. Uwagi:
  Ze względu na trasę biegu prowadzącą przez centrum miasta Bielska- Białej, drogą międzynarodową, możliwości zamknięcia trasy są czasowo ograniczone, ustala się limit czasu na 5 km (półmetek biegu) – 35 min, limit czasu na ukończenie biegu głównego wynosi 75 min. Czasy pośrednie 6km – 43 min., 7km – 51 min., 8km – 59min., 9km – 67min.
  Biegacze, którzy przekroczą limit czasu zostaną wycofani przez sędziego z trasy biegu do samochodu z napisem “koniec biegu”.
  Pozostałe informacje /w tym polityka prywatności / dostępne są na: www.biegfiata.pl