Ostatnia szansa na zapisy

Limit 1600 ogólnodostępnych numerów został wyczerpany.

Postanowiliśmy udostępnić jeszcze zapisy z puli niewykorzystanych numerów przeznaczonych dla Sponsorów.

Łączny limit wszystkich numerów na bieg to 1800 sztuk.

Po wyczerpaniu tego limitu można jeszcze pozyskać numer od osoby która chce odstąpić lub odsprzedać.

Osoba przekazująca numer winna napisać na biuro@asir.pl dane do zgłoszenia osoby na którą ceduje swój numer w terminie do 13.05.2018r.

Po tym terminie nie będzie można dokonać już żadnych zmian.