PRZYPOMNIENIE

Przypominamy wszystkim o limicie zgłoszeń na 25. Bieg Fiata.

Przygotowanych jest 1600 numerów startowych w ogólnodostępnej rejestracji.

Ponadto przygotowaliśmy 200 numerów startowych dla przedstawicieli naszych głównych sponsorów – spółek FCA.

Dodatkowe numery są przewidziane dla zawodników i zawodniczek na wózkach oraz grupy Stowarzyszenia „Spartanie Dzieciom”.

Na stoisku Spartan w biurze zawodów dostępne będzie 20 numerów startowych za specjalną opłatą na cel charytatywny.

W maju rozpoczniemy licytację numeru startowego 1, a środki przeznaczone będą na pomoc niepełnosprawnym prowadzoną przez Spartan.