Komunikat organizacyjny biegu młodzieżowego

 1. Organizator: Miasto Bielsko -Biała i Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
 2. Termin: 31.05.2020r. godzina 11.00
 3. Trasa:
  dystans – 3 km, ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa:
  Warszawska, 3 Maja, Stojałowskiego, Dmowskiego.start: brama główna FCA Poland, meta: Plac Ratuszowy.
 4. Warunki uczestnictwa:
  w biegu może wziąć udział młodzież, która ukończyła do dnia 31.05.2020 r. 12 lat, posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.Uczniów, którzy ukończyli 16 lat zapraszamy do udziału w biegu głównym na 10 km, gdzie będzie prowadzona klasyfikacja w kategorii wiekowej 16-19 lat.
 5. Zgłoszenia: na zbiorczych listach (imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła) lub indywidualnie w biurze biegu w III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej, ul. Bohaterów Warszawy 20 w dniach:
  30.05.2020r. od godz. 14.00 – 20.00
  31.05.2020r. od godz.   7.00 – 9.00
 6. Klasyfikacje:
  dziewczęta rocznik 2005-2008 do 31.05.2008r. /12-15 lat/
  dziewczęta rocznik 2001-2004 /16-19 lat/
  chłopcy rocznik 2005-2008 do 31.05.2008r. /12-15 lat/
  chłopcy rocznik 2001-2004 /16-19 lat/
 7. Nagrody:
  za 1 miejsce puchar
  za miejsca 1-6 nagrody rzeczowe
  dla pierwszych 400 zgłoszonych i zweryfikowanych koszulka okolicznościowa,numer startowy z chipem pomiaru czasu i agrafki,
  dla wszystkich woda mineralna na mecie biegu
 8. Postanowienia końcowe:
  Uczestnicy biegu młodzieżowego winni posiadać odpowiednie przygotowanie kondycyjne do przebiegnięcia dystansu 3 km.
  Organizatorzy zapewnią ubezpieczenie NNW dla uczestników na czas biegu.
  Organizatorzy proszą wszystkich uczestników do startu w koszulkach 28. Biegu Fiata.
  Komunikat końcowy dostępny będzie na stronie www.biegfiata.pl